INFILTRATIE- EN DOORLATENDHEIDSVERMOGEN

Geohydrologisch kan de bodem gekarakteriseerd worden aan de hand van de waterdoorlatendheid van het grondpakket. Extreme neerslagsituaties en toenemende verhardingen vragen om meer infiltratiecapaciteit op en onder het grondoppervlak in de vorm van bijvoorbeeld ingegraven infiltratiekratten of de ontwikkeling van wadi’s. Waterdoorlatendheidsmetingen geven inzicht in de geschiktheid voor dergelijke toepassingen. Ook voor het opstellen van een bemalingsadvies is het van belang inzicht te krijgen in de doorlatendheid.

Inpijn Blokpoel ingenieurs bepaalt de waterdoorlatendheid (k-waarde) door in het veld putproeven uit te voeren. Dit kan zowel in de onverzadigde als in de verzadigde zone.

Wij gebruiken waterdoorlatendheidsmetingen o.a. bij infiltratieonderzoeken.