GRONDWATERMEETNETTEN

Een grondwatermeetnet is een stelsel van peilbuizen om grondwaterstanden periodiek waar te nemen. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft alle in-house expertise om u volledig te ontzorgen: van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet tot aan de presentatie van de gemeten data.

Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt verschillende meetmethoden om de grondwaterdynamiek in kaart te brengen. Een methode is het gebruik van offline drukopnemers. De drukopnemers worden in de peilbuizen geplaatst en meten de druk in de peilbuis. De meetwaarde afkomstig van de drukopnemers meten naast de druk van de waterkolom tevens de luchtdruk. Inpijn Blokpoel ingenieurs compenseert per kwartaal de meetwaardes met de luchtdruk waarbij wij tevens een validatie handmeting uitvoeren. Na validatie van de data rapporteren wij de gevalideerde meetreeksen schriftelijk.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid de grondwaterdynamiek real-time te volgen via telemetrische gegevensverzameling. Dit bestaat uit het registeren van de grondwaterstand door sensoren waarna de data via een communicatieverbinding wordt doorgestuurd naar het webportaal van Inpijn Blokpoel ingenieurs. De data is live in te zien en te exporteren voor eigen gebruik en analyse.