PLAATDRUKPROEVEN

Is uw fundament conform ontwerp uitgevoerd? Ten behoeve van het verifiëren van de verdichting van een puin- of menggranulaatpakket evenals het bepalen van de beddingsconstante hiervan kan Inpijn Blokpoel ingenieursplaatdrukproeven uitvoeren.

Bij het uitvoeren van een plaatdrukproef wordt op een ronde plaat (Ø300 mm of Ø762 mm) een toenemende druk gezet. Door het nauwkeurig meten van de toegepaste druk en de zetting die de plaat bij deze druk ondergaat, kunnen conform de DIN-18132 uitspraken worden gedaan over de beddingsconstante en verdichtingsgraad.

Het voordeel van plaatdrukproeven is dat direct zichtbaar is of aan de gestelde toetsingseisen wordt voldaan.

Inpijn Blokpoel ingenieurs voorziet in plaatdrukproeven in binnen- en buitenland en is direct betrokken bij de realisatie van windmolenparken en distributiecentra.

Plaatdrukproeven