CONTROLE GRONDVERBETERING

Bij het uitvoeren van een fundering op staal, dat wil zeggen een fundering op een draagkrachtige zandlaag zonder funderingspalen toe te passen, is het van belang dat de draagkracht van de grond wordt gecontroleerd en geborgd.

Zowel bij natuurlijk draagkrachtige grond als bij een grondpakket wat is aangebracht is het van belang dat de grond voldoende draagkracht heeft zodat er geen onverwachte schade of vervormingen optreden.

Gelijktijdig met het uitvoeren van een handsondering voert Inpijn Blokpoel ingenieurs een handboring uit. Hiermee wordt niet alleen de draagkracht maar ook de grondslag geverifieerd. Tevens is het hiermee mogelijk om tot grotere diepte inzicht in de ondergrond te krijgen.

Controle grondverbetering
Controle grondverbetering