CONTROLE GRONDVERBETERING

Grondverbeteringen worden in Nederland over het algemeen met zand of met puin- of menggranulaat uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van de grondverbetering is om te voorkomen dat de betreffende constructie (een gebouw, een kraanopstelplaats, etc.) niet van een duurdere paalfundering hoeft te worden voorzien maar op een zogenaamde fundering van staal kan worden gefundeerd.

Bij het toepassen van een grondverbetering is het van belang dat de draagkracht van de grondverbetering voldoende is en dat deze wordt gecontroleerd en geborgd, zodat er geen onverwachte schade of vervormingen optreden.
De controle van een grondverbetering van puin- of menggranulaat kan worden uitgevoerd met een plaatdrukproef.

De controle van een grondverbetering van zand kan met handsonderingen worden uitgevoerd. Theoretisch/indien gewenst kan de controle van een grondverbetering van zand ook met een plaatdrukproef worden uitgevoerd, waarbij opgemerkt wordt dat de uitvoering van een plaatdrukproef aanzienlijk omslachtiger is dan de uitvoering van handsonderingen.

Handsondering

Bij een handsondering wordt handmatig tot een maximale diepte van 1,0 m met sondeerstangen een conus met een oppervlak van 1 cm2, 2 cm2, 3,5 cm2 of 5 cm2 in de grond gedrukt. Bij een handsondering wordt de daarbij optredende weerstand van een manometer afgelezen en opgeschreven. Gelijktijdig met het uitvoeren van de handsondering voert Inpijn Blokpoel ingenieurs een handboring uit. Het doel van deze handboring is tweeledig:

  • De aanwezige grondslag wordt middels visuele identificatie geverifieerd.
  • Door in het boorgat weer een handsondering uit te voeren is het mogelijk om tot grotere diepte inzicht in de ondergrond te krijgen.

Een handsondering kan op deze manier over het algemeen tot de freatische grondwaterstand of tot een maximale diepte van 3 m à 5 m beneden maaiveld worden uitgevoerd.

(Tekst gaat verder na foto/grafiek)

Controle grondverbetering
Controle grondverbetering

Naast een handsondeerapparaat kan ook gebruik worden gemaakt van een handpenetrometer. In tegenstelling tot een handsondeerapparaat heeft de handpenetrometer geen sondeerstangen maar een standaardlengte van 0,8 m. Daarnaast wordt bij de handpenetrometer de gemeten weerstand automatisch digitaal vastgelegd.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u zowel van metingen van handsonderingen als van handpenetrometer voorzien.