AUTOMATISCHE ZAKBAKEN

Zettingen als gevolg van ophogingen worden doorgaans gemeten met zogenaamde traditionele zakbaken waarvan periodiek de hoogte wordt ingemeten waarmee de zetting kan worden bepaald. Het handmatig inmeten van zakbaken kost relatief veel tijd en menselijke fouten zijn mogelijk. Door de inzet van automatische zakbaken kunnen de optredende zettingen op afstand, met een hoge meetfrequentie gemeten worden en kan de meetdata online ontsloten worden.

Hoe werkt een automatische zakbaak?

Voordat wordt gestart met het aanbrengen van de ophoging wordt met behulp van een sondeertruck een stang weggedrukt tot in de harde pleistocene zandlaag. Hierna wordt over deze stang een traditionele zakbaak geplaatst waarna tussen de niet aan zetting onderhevige stang en de zakbaak een automatische afstandsmeter wordt bevestigd welke wordt aangesloten op een datalogger met modem.

Inpijn Blokpoel ingenieurs presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse.

Voordelen van een automatische zakbaak

Met de inzet van een automatische zakbaak ontstaat een betrouwbare, nauwkeurige (1 mm) en continue datareeks. Hiermee kunnen rest- en eindzettingen nauwkeuriger en sneller worden vastgesteld, omdat door de hoge datadichtheid en nauwkeurige metingen sneller een betrouwbaardere herberekening van het zettingsverloop in de tijd mogelijk is. Hiermee kan sneller worden vastgesteld of de uitgangspunten met betrekking tot de grondparameters, de benodigde zettings-/voorbelasttijd en de hoeveelheid voorbelasting correct zijn aangenomen. Uiteindelijk wordt hiermee voorkomen dat zich te grote restzettingen van de ondergrond voordoen.