AUTOMATISCHE ZAKBAKEN

Zettingen als gevolg van ophogingen worden doorgaans gemeten met zogenaamde traditionele zakbaken waarvan periodiek de hoogte wordt ingemeten waarmee de zetting kan worden bepaald. Het handmatig inmeten van zakbaken kost relatief veel tijd en menselijke fouten zijn mogelijk. Door de inzet van automatische zakbaken kunnen de optredende zettingen op afstand, met een hoge meetfrequentie en met een hoge meetnauwkeurigheid gemeten worden en kan de meetdata online ontsloten worden.

Hoe werkt een automatische zakbaak?

Voordat wordt gestart met het aanbrengen van de ophoging wordt machinaal (bijvoorbeeld met behulp van een sondeertruck, minirups of slagsondeerapparaat) een stang weggezet tot in een vaste (pleistocene) zandlaag in de ondergrond, zodanig dat deze stang niet onderhevig is aan zettingen als gevolg van de realiseren ophoging. Hierna wordt over deze stang een traditionele zakbaak geplaatst waarna tussen de niet aan zetting onderhevige stang en de zakbaak een automatische afstandsmeter wordt bevestigd welke wordt aangesloten op een datalogger met modem.
Inpijn Blokpoel ingenieurs presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse.
In navolgende figuur is een voorbeeld gegeven van een handmatig uitgewerkte meetreeks van een automatische zakbaak (komt niet overeen met de presentatie op web portal)

(Tekst gaat verder na grafiek)

Voordelen van een automatische zakbaak

De inzet van een automatische zakbaak ontstaat een betrouwbare, met een hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm en met hoge meetfrequentie gemeten continue datareeks. Hiermee kunnen rest- en eindzettingen nauwkeuriger en sneller worden vastgesteld, omdat door de hoge datadichtheid en nauwkeurige metingen sneller een betrouwbaardere herberekening van het zettingsverloop in de tijd mogelijk is. Er kan hiermee sneller vastgesteld worden of de uitgangspunten met betrekking tot de bodemparameters juist zijn en of de uitgangspunten, zoals benodigde zettings-/voorbelasttijd en hoeveelheid voorbelasting, correct zijn aangenomen in de ontwerpfase.

Verder kunnen te grote restzettingen van de ondergrond worden voorkomen .