SPOELSONDERINGEN

Spoelsonderingen zijn feitelijk normale elektrische sonderingen waarbij tijdens het sonderen de wrijving op de stangen wordt geminimaliseerd door injectie met bentonietspoeling. Op deze wijze kunnen grote sondeerdieptes worden bereikt (tot 80 à 100 m). Sonderen tot deze dieptes wordt belangrijker vanwege de steeds hoger worden bebouwing en daarmee grotere impact op de dieper gelegen bodemlagen.

Tijdens het trekken van de stangen kan het sondeergat direct worden afgedicht met bentoniet of een groutspoeling om kortsluitstromen richting een watervoerend pakket te voorkomen. Dit kan ondermeer van belang zijn in stedelijke gebieden waar veelal sprake is van verontreinigingen in de bovenlagen of in een waterwingebied met bijbehorende beschermingszone. Een spoelsondering biedt hierbij een veel grotere zekerheid ten aanzien van het volledig afdichten van het sondeergat dan bijvoorbeeld afdichting met de nadruktechniek (https://votb.nl/download/) . Bij de nadruktechniek bestaat immers een reële kans dat de stijve casing de loop van het sondeergat niet volgt en zijn eigen weg zoekt.