FIELD VANE TEST (FVT)

De Field Vane Test (FVT) wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-9 klasse 1 FVTa. Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt over een zogenaamde “protected version” van de FVT van A.P. van den Berg; zie onderstaande rechtse figuur. Het voordeel hiervan is dat relatief eenvoudig door tussenzandlagen heen kan worden gedrukt; er zijn dus geen boringen noodzakelijk indien tussenzandlagen in de ondergrond aanwezig zijn.

(Tekst gaat verder na foto’s)

FVT
Field Vane

Het betreft een volledige digitale FVT, waarbij de torque wordt opgelegd en gemeten in de FVT zelf, en niet via stangen wordt overgebracht. Dit resulteert in de meest nauwkeurige meting.

Een FVT wordt gebruikt om in situ de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond (silt, klei en veen) te bepalen. De ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond is van belang indien belastingen relatief snel moeten worden opgenomen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een waterkering die een hoogwatergolf moet keren, ophogingen voor een weglichaam, maar ook een kraanopstelplaats. Met name bij een kraanopstelplaats, met in de ondergrond silt-, klei- of veenlagen, is de ongedraineerde schuifsterkte van essentieel belang. Indien een ongedraineerd bezwijkmechanisme maatgevend is, is het oppervlak van het benodigde schottenplateau recht evenredig met de ongedraineerde schuifsterkte. Een halvering van de ongedrianeerde schuiftsterkte betekent dus een verdubbeling van het oppervlak van de schotten en uiteraard omgekeerd! Problemen bij kraanopstelplaatsen ontstaan vaak doordat de ongedraineerde schuifsterkte op voorhand te optimistisch is ingeschat.

Field Vane Test (FVT) maximale ongedraineerde schuifsterkte (pieksterkte)(Cfv), ongedraineerd sterktegedrag na pieksterkte (Cpv) en ongedrianeerde reststerkte (Crv) conform NEN-EN-ISO 22476-9.