SONDERINGEN MET GELEIDBAARHEIDSMETING

Met een EC-sondering wordt de elektrische geleidbaarheid gemeten van de ondergrond. Aan de hand van de elektrische geleidbaarheid kan meer inzicht worden verkregen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en/of het chloride gehalte (ligging grens zoet-/zoutwater)

Omdat de elektrische geleidbaarheid van de bodem afhankelijk is van het bodemtype worden tijdens de uitvoering van een geleidbaarheidssondering ook de standaard sondeerparameters zoals conusweerstand, plaatselijke wrijving, helling eventueel aangevuld met waterspanning en temperatuur gemeten.

Electrische geleidbaarheidconus
Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1.
Elektrische geleidbaarheidsmeting met conusweerstand, elektrisch doorlatingsvermogen, geleidbaarheid en temperatuur.