MAGNETOMETER METINGEN

Dit type sonderingen wordt veelvuldig gemaakt om Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE) op te sporen, danwel aan te tonen dat deze niet aanwezig zijn. Magnetometer sonderingen kunnen echter ook worden ingezet om de lengte van een stalen damwand of funderingspalen te bepalen.

Bij een magnetometer sondering wordt feitelijk een verandering gemeten van het aardmagnetische veld door de aanwezigheid van ijzerhoudende objecten (zoals NGE of een damwand). De mate van wijzing van het magnetische veld is evenredig met de grootte van de ijzerhoudende objecten.

Tijdens het uitvoeren van een magnetometer sondering kunnen ook overige sondeerparameters worden gemeten zoals de conusweerstand, plaatselijke wrijving, helling en waterspanning.

Magnetometerconus
Magnetometing in X-richting (zwart), Y-richting (groen), Z-richting (blauw) en de resulterende richting (rood).