BOLSONDERING EN T-BAR SONDERING

Met een Bolsondering en een T-Bar sondering kan inzicht worden verkregen in de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond. De ongedraineerde schuifsterkte kan een belangrijke parameter zijn bij het toetsen van waterkeringen, maar ook bij het ontwerp van kraanopstelplaatsen.

De bolsondering kan met of zonder waterspanningsmeting worden uitgevoerd.