HANDBORINGEN

Met een handboring kan snel en eenvoudig inzicht worden gekregen in de bodemopbouw tot een diepte van maximaal 5 à 6 m. Tevens wordt een indruk verkregen van de actuele grondwaterstand maar ook van de variatie in grondwaterstand. Voor verdere monitoring van de grondwaterstand kan zonodig een peilbuis worden geplaatst.

Handboringen kunnen op vrijwel iedere locatie worden uitgevoerd, omdat geen zwaar materieel nodig is en relatief weinig materialen. Met handboren wordt geen of nauwelijks schade veroorzaakt aan het terrein.

Bij handboringen kunnen vanzelfsprekend geroerde monsters worden genomen, maar ook ongeroerde monsters. Het steken van Kopeckyringen wordt hierbij afgeraden. Inpijn Blokpoel ingenieurs maakt gebruik van mini Ackerman steekbussen. De kwaliteit van deze monsters is vele malen beter dan van Kopeckyringen. Ten opzichte van normale Ackermanbussen is de mini variant veel vriendelijker voor de boormeester.

Handboringen conform NEN-EN-ISO 22475-1, links veldidentificatie en rechts laboratoriumidentificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1