BOREN

Om een goede indruk te krijgen van de opbouw ondergrond worden naast sonderingen ook altijd boringen uitgevoerd. Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook bodemmonster kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek, peilbuizen kunnen worden geplaatst of boorgatmetingen kunnen worden uitgevoerd.

Bij boringen die worden uitgevoerd binnen het kader van een geotechnisch onderzoek worden normaliter geroerde en ongeroerde bodemmonsters genomen. De diepte waarop dit gebeurd wordt afgestemd op de eerder gemaakte sonderingen. De mechanische eigenschappen van de bodemmonsters kunnen in ons geotechnisch laboratorium worden bepaald door classificatie- en sterkte- en deformatieproeven. Deze eigenschappen zijn van belang voor het geotechnisch ontwerp van ondermeer. funderingen van gebouwen, bouwputten, bemalingen, dijkversterkingen en infrastructurele projecten.

Boringen kunnen handmatig of mechanisch worden uitgevoerd, met hun eigen specifieke toepassingsgebied.