Geotechnisch grondonderzoek

De grootste risico’s bij het realiseren van een bouwwerk liggen in Nederland onder maaiveld. Enerzijds vanwege de sterke variatie in bodemopbouw en hoge grondwaterstanden, anderzijds omdat steeds meer binnenstedelijk wordt gebouwd en met name ook steeds hoger. Om de ondergrond goed in kaart te kunnen brengen, waardoor voornoemde risico’s kunnen worden geminimaliseerd, is bij de start van ieder bouwwerk een gedegen grondonderzoek noodzakelijk.

(Tekst gaat verder na de foto)

Grondonderzoek start veelal met het uitvoeren van sonderingen en boringen.

Deze video geeft een impressie van het meest gebruikte materieel waarover Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt om grondonderzoek uit te voeren.
Voor een volledig overzicht van het materieel waarover Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt, wordt verwezen naar de materieelpagina.

Sonderen is een snelle, goedkope en betrouwbare methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht van de ondergrond. Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook (ongeroerde) bodemmonsters kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek.

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn meestal maar een fractie van de totale bouwkosten (minder dan 0,5%). Ook hier geldt dat besparingen aan de voorkant vaak leiden tot een zwaarder geotechnisch ontwerp of een langere uitvoeringsduur of hoge onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. Overleg in een vroeg stadium van een bouwproject met een van onze geotechnische adviseurs is daarom essentieel. Nog vóór de uitvoering van een onderzoek kunnen we al inzicht geven in de te verwachten bodemopbouw en mogelijke risico’s, gebruikmakend van openbare data maar met name ook ons eigen sondeer- en boorarchief met ca. 1 miljoen onderzoekpunten.

Vroegtijdige onderkenning van mogelijke knelpunten bespaart kosten en voorkomt vertragingen. Door een gedegen onderzoek uit te voeren kan een optimaal geotechnisch ontwerp worden gemaakt, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de optredende belastingen en de kosten, maar ook met de risico’s naar de omgeving.
We kunnen het ontwerp ook optimaliseren voor wat betreft CO2 en stikstof uitstoot. Het betonverbruik, een maat voor CO2 en stikstof uitstoot, van een langere slanke funderingspaal kan bijvoorbeeld geringer zijn dan van een korte funderingspaal met een forse schachtafmeting. We kunnen de mate van uitstoot van diverse funderingsoplossingen inzichtelijk maken, wat de aanvraag een omgevingsvergunning wellicht eenvoudiger maakt.

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Jos

Jos Duitsman

CONTACTPERSOON GRONDONDERZOEK
(VESTIGING ZUID)

+316 22393448

ma t/m vr tussen 08:30 en 17:00

Erwin

Erwin Nemeth

CONTACTPERSOON GRONDONDERZOEK
(VESTIGING WEST)

Kjeld

Kjeld Hertogh

CONTACTPERSOON
Grondonderzoek & waterkeringen