Grondonderzoek

De grootste risico’s bij het realiseren van een bouwwerk liggen in Nederland onder maaiveld. Enerzijds vanwege de sterke variatie in bodemopbouw en hoge grondwaterstanden, anderzijds omdat steeds meer binnenstedelijk wordt gebouwd en met name ook steeds hoger. Om de ondergrond goed in kaart te kunnen brengen, waardoor voornoemde risico’s kunnen worden geminimaliseerd, is bij de start van ieder bouwwerk een gedegen grondonderzoek noodzakelijk.

Grondonderzoek start veelal met het uitvoeren van sonderingen en boringen. Sonderen is een snelle, goedkope en betrouwbare methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht van de ondergrond. Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook bodemmonster kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek.

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn meestal maar een fractie van de totale bouwkosten (minder dan 0,5%). Ook hier geldt dat besparingen aan de voorkant vaak leiden tot een zwaarder funderingsontwerp of hoge onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. Overleg in een vroeg stadium van een bouwproject met een van onze geotechnische adviseurs is daarom essentieel. Nog vóór de uitvoering van een onderzoek kunnen we al inzicht geven in de te verwachten bodemopbouw en mogelijke risico’s, gebruikmakend van openbare data maar met name ook ons eigen sondeer- en boorarchief met ca. 1 miljoen onderzoekpunten.

Vroegtijdige onderkenning van mogelijke knelpunten bespaart kosten en voorkomt vertragingen.

Sonderen

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Jos

Jos Duitsman

CONTACTPERSOON GRONDONDERZOEK
(VESTIGING ZUID)

+316 22393448

Bereikbaar tusen 08:30 en 17:00

Erwin

Erwin Nemeth

CONTACTPERSOON GRONDONDERZOEK
(VESTIGING WEST)

Kjeld

Kjeld Hertogh

CONTACTPERSOON
Grondonderzoek & waterkeringen