TRIAXIAALPROEF

Voor het bepalen van de (ongedraineerde) schuifsterkte van de ondergrond zijn triaxiaalproeven een zeer nauwkeurige en geavanceerde methode. Naast het bepalen van de (ongedraineerde) schuifsterkte kan o.a. ook de interne wrijvingshoek en de cohesie worden berekend. Deze parameters worden in vele ondergrondmodellen gebruikt voor het bepalen van bijvoorbeeld faalmechanisme van dijken.

Bij de uitvoering van de triaxiaalproeven zijn er diverse keuze mogelijkheden voor de uitvoering van de proef. Zo kunnen de proeven isotroop en anisotroop worden uitgevoerd. Bij een isotrope belasting wordt het monster alzijdig en uniform geconsolideerd. Er wordt dus geen rekening gehouden met een eventuele verhoogde bovenbelasting tijdens een consolidatiefase. Dit gebeurd bij een anisotrope proef juist wel. Daarnaast kan er gekozen worden om de proef overgeconsolideerd of normaal geconsolideerd uit te voeren. Bij een overgeconsolideerde proef is het uitgangspunt voor de bovenbelasting de terreinspanning tijdens de anisotrope consolidatie. Bij een normaal geconsolideerde triaxiaalproef wordt de grensspanning aangehouden als bovenbelasting tijdens de anisotrope consolidatie.

In het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs hebben wij 18 opstellingen voor het uitvoeren van diverse soorten triaxiaalproeven waarbij monsters met een diameter van 67 of 50 mm ingezet kunnen worden. Het betreft de volgende type triaxiaalproeven:

  • Ongeconsolideerd en ongedraineerde (UU) triaxiaalproef
  • Geconsolideerd en gedraineerde (CD) triaxiaalproef
  • Geconsolideerd en Ongedraineerde (CU) triaxiaalproef.

De UU triaxiaalproeven worden in Nederland veelal uitgevoerd op niet of slecht permeabele cohesieve gronden (klei en silt) waarbij de proef aanvankelijk isotroop wordt belast. Daarna wordt de bovenbelasting incrementeel verhoogd onder ongedraineerde omstandigheden totdat het monster bezwijkt.  

Bij CD triaxiaalproeven worden vaak monsters ingezet met lage/geen cohesie en met goede permeabiliteit. Het monster wordt veelal alleen isotroop geconsolideerd waarna de bovenbelasting wordt opgevoerd totdat het monster bezwijkt of indien gewenst wordt de proef doorgezet tot een bepaald rekpercentage is behaald. Tijdens het verloop van de proef geldt dat de grond zich onder gedraineerde omstandigheden bevindt.

(Tekst gaat verder na de grafiek)

Triaxiaal
Bepaling cohesie en hoek van inwendige wrijving door middel van gedraineerde isotroop geconsolideerde triaxiaal proeven conform NEN-EN-ISO 17892-9.

Voor het uitvoeren van CU triaxiaalproeven worden meestal niet of slecht permeabele cohesieve gronden (klei en silt) gebruikt en in veel mindere mate ook organische gronden. Het monster wordt altijd eerste isotroop geconsolideerd en optioneel dus ook anisotroop geconsolideerd. Hierna wordt de bovenbelasting opgevoerd totdat het monster bezwijkt of indien gewenst wordt de proef doorgezet tot een bepaald rekpercentage is behaald.

5_triax1