SAMENDRUKKINGSPROEF

Bij een samendrukkingsproef, ook wel oedometer proef genoemd, wordt een grondmonster ingebouwd in een stalen ring waarna er verticaal een belasting wordt toegepast op het monster. Deze belasting wordt verhoogd en verlaagd tijdens een serie van vooraf berekende trappen. Elke trap dient minimaal 24 uur opgelegd te worden, indien het monster dan nog onvoldoende is samengedrukt dient de duur van trap verlengd te worden. Tijdens de uitvoering van de volledige proef wordt er voor gezorgd dat het monster nat is doordat de stalen ring in een met water gevulde cilindrische bakken zijn geïnstalleerd.

De resultaten van de proef resulteren o.a. in de a,b,c-isotachen, Nen-Bjerrum, Taylor, Casagrande parameters.

Samendruk
Isotache analyse van een samendrukproef met 9 trappen, conform NEN-EN-ISO 17892-5
Samendruk