VOLUMEGEWICHT & WATERGEHALTE BEPALING

In het geotechnisch laboratorium kunnen wij voor u het droge en natte volumegewicht bepalen alsmede het watergehalte; parameters die als cruciaal worden beschouwd bij elke geotechniek project. Het volumegewicht is van groot belang bij geotechnische onderzoek om bijvoorbeeld de terreinspanning nauwkeurig te berekenen en/of om de lagen in de ondergrond te karakteriseren.

Bij de uitvoering van de proef wordt met behulp van een steekring met een bekend volume een monster gestoken uit een ongeroerd monster. De inhoud van de ring wordt gewogen, daarna minstens 16 uur gedroogd in een oven bij 110 graden Celsius en, als het monster droog is, nogmaals gewogen. Zo wordt het natte en droge volumegewicht en het watergehalte bepaald. Vervolgens kan met deze waarden ook andere parameters berekend en/of afgeleid worden zoals de verzadigingsgraad.

3.1_volumegewicht