ORGANISCHE STOF & KALKGEHALTE

In het geotechnisch laboratorium kunnen wij voor u het gehalte organische stof en het kalkgehalte met behulp van twee verschillende methode bepalen. Het betreft voor beide gehaltes een gloeiverlies en een chemische methode. Lees hier meer over deze twee methodes voor zowel het gehalte organische stof als kalkgehalte. In beide gevallen wordt het materiaal initieel voor 16 tot 24 uur gedroogd bij 110oC.

Het indexeren van het organische stof en kalkgehalte is belangrijk om de grond verder te kunnen karakteriseren waarbij er specifiek ook meer inzicht wordt verkregen over het afzettingsmilieu van de grondlaag. Het gehalte aan organische stof heeft ook een grote invloed op het geotechnisch gedrag van de grond en kan daarom een belangrijke aanvulling zijn van de beschikbare data voor een project in de geotechniek.

Monstervoorbereiding voor organische stof bepaling