KORRELVORM BESCHRIJVING EN FOTOGRAFIE

Voor het bepalen van de korrelvorm wordt er gekeken naar een combinatie van de hoekigheid, de sfericiteit en de ruwheid van de korrels. De verschillende type korrelvormen worden beschreven volgens ‘Powers’ en staan ook vermeld in de NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN8990:2020. In het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs kunnen wij voor u deze korrelvorm microscopisch bepalen en fotografisch vastleggen.

Bij (zeer) grove gronden is de hoekigheid van de korrel erg belangrijk, omdat het van grote invloed is op de hoek van inwendige wrijving en de compactie van het materiaal. Ook geeft de korrelvorm veel aan over het type en lengte van transport dat de korrels hebben ondergaan. Dit geeft dus inzicht in de sedimentologische processen van de zandlagen.

Loep en zandliniaal voor het beschrijven van de mediaan en korrelvorm