INDEXPROEVEN

Voor het bepalen van geotechnische eigenschappen en het karakteriseren van de lagen in de ondergrond kunnen wij in het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs een breed scala aan classificatieproeven uitvoeren. Deze proeven kunnen worden verricht conform diverse geldende normen zoals de ISO 17892 series, de RAW 2020 proeven of de indextesten beschreven in de NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN8991:2020.  Voor aanvullende informatie over bijvoorbeeld de doorlooptijden, prijzen, de geldende normen die wij hanteren verzoeken wij u contact op te nemen met lab@inpijn-blokpoel.com.