VERDICHTINGSPROEVEN

Om de verdichting van de grond te bepalen kunnen wij u bij Inpijn Blokpoel ingenieurs een proctor proef en de minimale-maximale proef aanbieden; beide uitgevoerd volgens de RAW 2020. Het bepalen van de verdichting is cruciaal bij bouwwerkzaamheden. Zo gelden er vaak bepaalde verdichtingseisen bij de realisatie van dijken of taluds, maar ook bij de aanleg van (snel)wegen.

Bij de proctor proef wordt er een kromme geplot door de verdichting te bepalen bij (minimaal 5) verschillende watergehaltes. De maximale proctor dichtheid is bereikt bij de maximale verdichting wat daarmee ook gekenmerkt wordt door een bijbehorend optimale watergehalte. Om te controleren of de vereiste dichtheid is behaald bij de bouwwerkzaamheden kan door onze afdeling Monitoring een steekring wegdrukken in het veld. Hiermee wordt de in-situ natte en droge volumegewicht en watergehalte bepaald waarbij de resultaten direct getoetst kunnen worden tegen de resultaten van de proctor proef.

Voor vragen en informatie omtrent het bepalen van de min-max dichtheden verzoeken wij u contact op te nemen met het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs.

Proctor methode