THERMISCHE GELEIDBAARHEIDSPROEVEN

In het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs kunnen wij voor u de thermische geleidbaarheid van specifieke grondlagen bepalen. Deze proef is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld een ondergrondse constructie gebouwd wordt die warmte afgeeft of een afwijkende temperatuur heeft ten opzichte van haar omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoogspanningsleidingen en pijpleidingen. Ook kunnen wij de thermische geleidbaarheid, of te wel de warmtegeleidingscoëfficiënt, bepalen van bentonieten en andere afwerkmaterialen die in de ondergrond worden gebruikt.

Om de thermische geleidbaarheid te meten wordt een thermische naald, voorzien van een warmtebron en een tempratuursensor, in een (ongeroerd) monster gestoken. Op basis van het meten van een warmte impuls kan de thermische geleidbaarheid worden berekend. In het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs maken we gebruik van het Hukseflux systeem. De thermische geleidbaarheid wordt uitgedrukt in W/(m.K) en wordt meestal als een duplo- of triplometing uitgevoerd.

Hukseflux thermische naald methode