DOORLATENDHEIDSPROEVEN

Bij het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs kunnen wij de doorlatendheid van grondmonsters voor u bepalen met behulp van de Falling Head en de Constant Head methode.

Bij de Falling Head methode wordt een cohesief monster ingebouwd in een samendrukopstelling waaraan een buret met water is aangesloten. Initieel wordt de terreinspanning aangebracht op het monster totdat deze is uitgeconsolideerd. Hierna laten we een bepaald volume water door het monster stromen waarbij het volumeverval wordt gemeten tegen de tijd. Met deze gegevens kan de doorlatendheidscoëfficiënt worden berekenen.

De andere optie om de doorlatendheidscoëfficiënt (k-waarde) te meten via een Constant Head proef. Hierbij wordt een vaak non-cohesief monster ingebouwd in een (triaxiaal) cell waarbij er water door het monster kan stromen met constante waterdruk. Het volume water en druk van het  doorgestroomde water en de tijd die daarvoor nodig is worden gedurende de test gemeten om de k-waarde van de grond te bepalen.

Falling Head methode