TALUDSTABILITEIT

Door het aanbrengen van een ophoging (of belasting) of het realiseren van een ontgraving (bijvoorbeeld een bouwput), verandert ter plaatse van de overgang tussen de ophoging (belasting)/ontgraving en het oorspronkelijke maaiveld, het krachtenevenwicht in de ondergrond. Hierdoor ontstaan (extra) schuifspanningen in de ondergrond. Indien de maximaal door de ondergrond opneembare schuifspanningen worden overschreden, zal de ondergrond bezwijken en treedt instabiliteit van de ondergrond op.

Stabiliteitsanalyses kunnen voor alle fasen van uw project van nut zijn:

  • In de ontwerpfase (Definitief Ontwerp DO) voor het vaststellen van de geometrie (welk talud, afmetingen eventuele stabiliteitsberm etc.) zodat een ontwerp kan worden verkregen dat aan de gestelde normen voor de eindstabiliteit voldoet.
  • Voor de voorbereiding van de realisatiefase (UitvoeringsOntwerp UO) om het ophoogtempo vast te stellen waarbij het grondlichaam gefaseerd gerealiseerd kan worden zonder dat instabiliteit in de ondergrond optreedt en daardoor mogelijk schade aan de omgeving ontstaat.
  • Tijdens de realisatiefase zelf (zie uitvoeringsbegeleiding/Site Engineering).

Ten aanzien van de voornoemde voorzieningen kunt u, afhankelijk van de fase waarin het project verkeerd en afhankelijk van de omstandigheden, denken aan:

  • Flauwer maken van het talud (DO, UO, realisatiefase).
  • (Tijdelijk) aanbrengen van een stabiliteitsberm (DO, UO, realisatiefase).
  • Toepassen verticale drains (UO, realisatiefase).
  • Toepassen van grondwapening, bijvoorbeeld in de vorm van een geotextiel (DO, UO, eventueel in realisatiefase).
  • Meer tijd hanteren tussen de opeenvolgende ophoogslagen (UO, realisatiefase)
  • Toepassen van licht ophoogmateriaal (DO, UO, realisatiefase).

Naast de voornoemde traditionele voorzieningen/technieken zijn er ook nog innovatieve technieken zoals grondvernageling.

In de praktijk kunnen zich verschillen voordoen tussen het in de ontwerpfase voorspelde en het tijdens de realisatiefase werkelijke optredende gedrag van de ondergrond. Deze kunnen leiden tot onvoorziene deformaties en in extreme situaties zelfs tot instabiliteit van de ondergrond (zie uitvoeringsbegeleiding/Site Engineering). Deze onzekerheden kunnen worden beheerst door gebruik te maken van de zogenaamde observatiemethode. Hierbij wordt op basis van gemeten werkelijke in-situ waterspanningen (zie waterspanningsmeters) bepaald hoeveel aanvulmateriaal aan de ophoging mag worden toegevoegd. Indien afwijkingen tussen het actuele en voorspelde gedrag van de grond worden geconstateerd, kan worden ingegrepen. Bij negatieve afwijkingen volstaat vaak het aanpassen van het ophoogtempo. Hierbij geldt het motto “Sneller als het kan, langzamer als het moet”.

(Tekst gaat verder na figuur)

Stabiliteitsanalyse (Uplift Van) voor vrijgave laatste ophoogslag op basis van gemeten waterspanningen.

De berekeningen voor de stabiliteitsanalyses worden over het algemeen met de gevalideerde software D-Geo Stability van de D-serie van Deltares gemaakt.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan de stabiliteitsanalyses voor u uitvoeren met de meest gebruikte modellen Bishop, Uplift Van (drukstaafmodel) en (Uplift) Spencer.

Voor meer geavanceerde analyses kan gebruik worden gemaakt van de gevalideerde software van Plaxis.