FUNDERINGEN

Inpijn Blokpoel ingenieurs verzorgd funderingsadviezen voor diverse bouwwerken, zoals woningen, bedrijfsbebouwing, hoogbouw, windturbines, logistieke centra en civiele constructies (viaducten, onderdoorgangen, bruggen, etc.). Op basis van geotechnisch onderzoek wordt beoordeeld welke funderingswijze het beste is voor de constructie: een paalfundering of een fundering op staal. Vervolgens wordt de draagkracht van de ondergrond bepaald met behulp van in eigen beheer ontwikkelde software.

Naast de draagkracht van de fundering wordt ook ingegaan op de vervorming van de fundering. Afhankelijk van de situatie wordt deze analytisch berekend of indien van toepassing met meer geavanceerde software zoals D-Settlement of Plaxis 2D dan wel 3D.

Naast funderingsadvies voor nieuwbouw kan ook het draagvermogen worden getoetst van bestaande funderingen op staal en palen.