SCHADEANALYSE

Wanneer schade optreedt aan bijvoorbeeld woningen, bouwwerken en infrastructuur dan is dat vervelend voor betrokken partijen. Het vraagt kennis van de ondergrond en de geohydrologie, van funderings- en bouwtechnieken en van het bouwproces om te komen tot een goede analyse van de oorzaak en om richting te geven aan een oplossing.

Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt over een breed scala aan geotechnische en geohydrologische onderzoeksmethoden en over medewerkers met ruime ervaring om u in geval van schade van dienst te zijn. Zowel voor wat betreft het achterhalen van de oorzaak als voor wat betreft eventueel te treffen herstelmaatregelen.

Eventueel benodigd grondonderzoek, laboratoriumonderzoek, funderingsinspecties, deformatiemetingen en overige monitoring kan in-house worden uitgevoerd.