CIVIELE CONSTRUCTIES

Inpijn Blokpoel ingenieurs adviseert ook op het gebied van civiele constructies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geotechnisch ontwerp van damwandenconstructies of beschoeiingen langs watergangen of kanalen, meerpalen en remmingwerken, stuwen, bruggen, viaducten, tunnels, waterkeringen, maar ook gewapende grondconstructies en paalmatrassen, kraanopstelplaatsen, bouw- en toegangswegen. Bijvoorbeeld bij de projecten Nieuwe Driemanspolder  in Zoetermeer en Peelvenen Leegveld in en nabij de Grote Peel in Deurne is het geotechnisch ontwerp van alle stuwen en bruggen door ons verzorgd. Naast het ontwerp van de funderingen (met druk-, trek- en horizontale belastingen) zijn ook alle benodigde damwandenconstructies berekend, zowel op sterkte als onder- en achterloopsheid, en is de benodigde verankering nader uitgewerkt. Tevens is aandacht besteed aan bouwputaspecten (bemaling, tijdelijke damwandconstructies) en zettingsaspecten ten gevolge van de benodigde ophogingen naast de stuwen.

Bij het ontwerp van civieltechnische constructies komen vaak alle aspecten van de geotechniek aan bod. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft een ervaren adviesafdeling met ruime kennis van alle van toepassing zijnde normen en richtlijnen (NEN, CUR, CROW, ROK, TAW). De berekeningen worden uitgevoerd met eigen ontwikkelde software, de D-serie van Deltares  en Plaxis 2D en 3D.