BOUWPUTTEN & BOUWPLAATSEN

Om ondergronds te kunnen bouwen is een bouwput benodigd. Inpijn Blokpoel ingenieurs verzorgd bouwputadviezen voor diverse bouwwerken, zoals kelders, onderdoorgangen, windturbines, etc. In het bouwputadvies wordt ingegaan welke voorzieningen benodigd zijn om de ondergrondse werkzaamheden uit te kunnen voeren in het licht van de ondergrond, de constructie en de omgeving. In het bouwputadvies komen, afhankelijk van de situatie diverse onderdelen aan bod, zoals de grondkering of de taludstabiliteit, de bemaling, omgevingsbeïnvloeding, etc.

Daarnaast verzorgd Inpijn Blokpoel ingenieurs ook funderingsadviezen voor verschillende typen bouwkranen.