FUNDERINGSHERSTEL

Schade aan een gebouw ontstaat veelal doordat delen van het gebouw aan verschillende vervormingen onderhevig zijn. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: houten palen waarvan de sterkte afneemt of extreem lage grondwaterstanden waardoor funderingen op staal extra vervormingen ondergaan.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft ruime ervaring om in dergelijke gevallen te adviseren op welke wijze funderingsherstel kan worden uitgevoerd, vaak in samenwerking met een constructiebureau. Hierbij wordt door ons een geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd en de draagkracht en vervormingen van de nieuwe fundering berekend.

Een optie voor funderingsherstel is het aanbrengen van nieuwe palen, een voorbeeld is in onderstaand figuur weergegeven.

Funderingsherstel